PENDLERMANUAL
Om at rejse med IC3-tog eller Lyntog på hverdage i Jylland på strækningen Vejle-Århus retur

En pendler adskiller sig fra de fleste andre togpassagerer ved, at han ikke har en pladsbillet. Derfor er hans liv koncentreret omkring tre forhold:
1) hvor han skal placere sig på perronen, 2) hvilken siddeplads han skal vælge og 3) hvordan han skal handle, når toget stopper.

Perronplacering
At stige på et tog er et strategisk spil. Hvor man placerer sig på perronen, bunder i kynisk kalkulation og har intet med tilfældighed at gøre. Og det skyldes udelukkende én grund: den, der kommer først ind i toget, får det gyldne overblik.
Det gyldne overblik sætter en i stand til uforstyrret at orientere sig om, hvilken kupe man skal gå ind i for at få en ledig plads. Er man uheldig ved indstigningen, kan man risikere at komme til at gå bag en passager, der har en pladsbillet. Faren ved den type passager er, at de ikke travlt med at komme frem. De er bevidst om deres status og tøver ikke et sekund med at gøre en opmærksom derpå. Når scenen endelig overlades til en, kan alle pladser derfor måske for længst være optaget. For der stiger også passager ind af de andre døre, som kan gå ind i den kupe, som man også er på vej ind i. Problemet med tog i forhold til bus er netop, at der er to indgange til en kupe.
Det tidspunkt, hvor man skal være parat til at gøre alt, hvad der står i ens magt for at erobre det gyldne overblik, er på hverdage i tidsrummet 7.00 - 10.00 og 14.30 - 17.30 - om fredagen mellem 14.00 - 18.00. I det hele taget rejser man kun med DSB om fredagen, såfremt man enten er tvangsindlagt til det eller lider af en sygdom, som kun overfyldte toge kan kurere. For om fredagen er togene stoppet til bristepunkt og man er reduceret til en bakke hakket oksekød der ligger sveder i en sauna.
En anden ting, man også skal tage højde for, er, hvor den vogn, man stiger ind i, holder på den station, man skal af. En klassisk fejl er at stige på den bagerste vogn i Århus, fordi den er den forreste vogn i Vejle, hvilket betyder, at den holder længst væk fra udgangen.

Praktiske tip
1: Hvis man er usikker på, hvor toget stopper på perronen, skal man altid placere sig i anden række, fordi man derved kan handle på baggrund af, hvordan de forreste passagerer handler. I militærterminologi svarer denne manøvre til et bagholdsangreb.

2: Når dørene åbner skal man altid stille sig ude i en af siderne. De passagerer, der stiger af toget, går nemlig ud i midten af toget.

Siddepladsproblematik
Selv hvis man er så heldig at få øje på en ledig plads, er det ikke sikkert, at den rent faktisk er ledig.

Praktiske tip
1: Pladser, hvor der står "kan være reserveret", er sjældent reserveret (undtagen fredag). Derfor kan man roligt sætte sig der. Kommer der alligevel en og siger, at pladsen er reserveret, så sørg for at se pladsbilletten. I dagens Danmark har mennesker ingen skrupler over at lyve, især hvis de har udsigt til, at skulle stå op fra Århus til København.

2: Er en plads reserveret, så bliv stående ved pladsen for at se om, der kommer en med en pladsbillet. Sørg endvidere for både fysisk og verbalt at gøre de andre passagerer opmærksom på situationens karakter, for at undgå at der er en, der masser sig forbi dig og sætter sig på pladsen. Strategien skal man kun anvende, såfremt det ser ud til, at alle pladser er optaget. Og det er som regel kun tilfældet om fredagen.

3: Man skal altid vælge en vinduesplads og sætte sin taske ved sædet ved siden af. Når der stiger passagerer på toget, skal man foregive at været dybt optaget af at læse. De fleste mennesker synes nemlig, at det er uhøfligt at forstyrre et andet menneske, hvorfor man som regel kan få lov til at optage to pladser.
Der er to fordele ved en vinduesplads. Den første er, at man får mere benplads. Man kan have sine ben på skrå og læne ryggen op ad vinduet. Sidder man på sædet ud mod gangen, skal man hele tiden flytte benene, fordi en eller anden passager skal på wc. Er uheldet ude, kan man endda opleve, at servicevognen braser ind i en. Så med mindre du savner fysisk kontakt, så vælg en vinduesplads. Den anden fordel er, at man kan se ud af vinduet, såfremt man ikke kan koncentrere sig om at læse. Dette er en situation, man er nødt til at acceptere, at man ikke kan undgå. Der er altid passagerer, der mener, at de bestrider en så væsentlig position i samfundet, at alle andre skal indvies i hvordan, hvorfor etc.

4: De fleste passagerer tror, at hvilekupeen, der ligger som indgang til 1. klasse, faktisk er en del af 1.klasse-afsnittet, men det er den faktisk ikke! Derfor vil det altid være en god ide at styre mod denne afdeling, hvis en sådan er i sigte, fordi der her er større sandsynlighed for en plads ind i de normale kupeer.

Afstigningsproblematik
Det er kun de svagest begavede passagerer, der rejser sig, inden toget er ved perron. For det er minimalt, hvad man vinder ved denne manøvre. Man kommer højst et par menneskekroppe hurtigere ud af toget. Til gengæld sker det med den indsats, at man kan risikere, at skulle stå op og vente, hvis toget stopper lige inden perronen. Og det er ikke sjældent, at det sker! DSB er lige så upålidelig som vejret. Bliv derfor siddende indtil perronen er i sigte!

Efterord
Manualens iagttagelser vil automatisk kunne overføres til andre IC-3- og lyntogsstrækninger, men gælder ikke for S- og regionaltog, eftersom sidstnævnte transportform inkluderer en hyppigere stoppeaktivitet og passagererne som regel kun skal transporteres en eller to stationer.