RENOVATIONSMANDENS RAPPORT FRA NULPUNKTETS REKREATION 9 (ekstra)#